Desiree Dankers - de mens is mijn doelgroep

Desiree is een bijzonder mens waar je graag bij in de buurt bent. Daarmee is eigenlijk alles gezegd en hoef je haar alleen nog maar te ontmoeten om te begrijpen wat ik bedoel.

 Als je verder leest, zal je alvast ontdekken wat Desiree Dankers zoal bezighoudt, waar zij vandaan komt, waar zij voor staat en waar zij voor gaat.

Het is een ongewone winterse dag, deze maandag 11 december 2017. Heel Nederland is ontregeld door de heftige sneeuwval. We hebben afgesproken in Houten bij Joinn waar Inez, die het interview gaat houden, ons opwacht.

Ontvangst
Bij binnenkomst worden we hartelijk ontvangen door Inez en je merkt meteen dat die twee samen iets hebben. Ze kennen elkaar nog niet echt, hooguit wat snelle ontmoetingen op de netwerkbijeenkomsten. Het valt mij direct op dat hier twee, qua energie en empathie, gelijkgestemde persoonlijkheden bij elkaar zijn gekomen.
Het is mooi om te beleven hoe zij eigenlijk direct in gesprek zijn. Zelf merk ik dat ik meer als toeschouwer aan tafel zit. Dat is goed zo. Laat ze maar lekker gaan, ik maak wel aantekeningen en geniet van de energieke wijze waarop Inez en Desiree het gesprek aan gaan.

Details
Er komen leuke details voorbij zoals dat Desiree in Maastricht geboren is, maar opgroeide in West- Friesland (Noord-Holland). Dat ze haar familie zelf samengesteld heeft, met een eigen gekozen moeder die haar veel liefde en vertrouwen gaf. Een bijzonder verhaal waarbij ik merk dat het mij raakt hoe openhartig zij hierover spreekt. Waarbij ik ook de indruk krijg dat die bijzondere achtergrond weleens ten grondslag kan liggen aan het bijzondere empatische vermogen van Desiree.
Over details zoals hoe Desiree al vroeg als kind handelde in oorbellen en broodjes knakworst. En op andere momenten jongensstreken uithaalde en als midvoor op het voetbalveld of al softballend erop los sloeg. Als je haar nu zo ziet, zou je dat niet verwachten. Desiree is uitgegroeid tot een mooie, goed verzorgde, stijlvolle dame zoals we haar kennen op de netwerkbijeenkomsten.

Eerste indruk
Ik ken Desiree sinds november 2016. Zij maakte al snel een zeer betrouwbare en warme indruk op mij. Die eerste indruk is daarna alleen maar ten goede bevestigd. Voor mij is zij soms enigszins ondoorgrondelijk. Maar ik heb ontdekt dat dit een bewijs is van de zorgvuldigheid en integriteit waarop Desiree haar gesprekken voert. Ze is zorgvuldig in haar woordkeuze maar weet met haar heldere ogen en vriendelijke blik op warme wijze met je in gesprek te zijn. Zij weet zich goed in te leven in de ander en dat zie je ook nu gebeuren op de wijze waarop zij met Inez in gesprek is.
Inez praat vlot en vraagt vrijuit zoals zij dat op haar eigen prettige wijze kan. Desiree gaat daar ontspannen en opgewekt in mee. Je merkt dat ze beiden helemaal zichzelf zijn en dat het een goed oprecht gesprek aan het worden is tussen deze twee energieke dames.

Na haar studie in Alkmaar tot verpleegkundige ging Desiree doorstuderen aan de Universiteit in Utrecht op het gebied van Sociale Wetenschappen.
Tijdens haar studies ontdekte ze haar belangstelling voor de processen in organisaties. Met name de invloed daarvan op het welzijn en gedrag van mensen in die organisaties.

Fascinatie
Het is iets wat haar tot op de dag van vandaag bezighoudt. Het is haar fascinatie hiervoor wat haar zo sterk maakt in haar specialistische visie op het gebied van werk en vitaliteit. Aan die fascinatie gaf zij al in een vroeg stadium uiting door met haar afstudeeropdracht invulling te geven aan haar visie op “verpleegkunde, roeping of beroep”. Een belangrijke conclusie die zij trok was het fenomeen dat verpleegkundigen zichzelf en hun beroep diskwalificeren en tekort doen door de persoonlijke aandacht, tijd en luisteren niet te schrijven in tijd. Dit is de aanzet geweest tot de verkilling en vervreemding in bijv. de zorg, waarbij niet meer de patiënt centraal staat. “Ik ben van mening, en dat is wetenschappelijk onderbouwd door vele onderzoeken, dat juist de factor mens het verschil maakt”.

Kernwaarden DGA
Dat die menselijke factor inderdaad het verschil maakt ziet ze ook terug in haar onderzoek aan de Universiteit. Daar legt ze het verband tussen de kernwaarden van Directeur-Eigenaren, de impact op hun cultuur en de klanttevredenheid. Er blijkt een relatie te liggen tussen de focus van de eigenaar, zijn bedrijfscultuur en de mate waarin de klant of de techniek voorop staat. Daar waar de techniek de drijfveer is, zijn klanten minder tevreden.

“Ook hier blijkt dat de mens allesbepalend is en je als ondernemer de organisatie bent.” Sterker nog: jouw mensen zijn je organisatie, inclusief jezelf.
Met het doorvragen van Inez over de trends en visie van Desiree over mens en werk komen we vanzelf terecht bij waar Desiree zich vandaag de dag als professional mee bezighoudt. Zo vertelt Desiree hoe zij de trends van goed werkgeverschap heeft zien verschuiven. Van de baas die zegt wat je moet doen en klaar daarmee, naar de HR-manager met meer aandacht voor de persoon en werkomgeving. Gevolgd door de werkomgeving waar voor zowel werkgever als voor werknemer meer ruimte en aandacht is voor het aanspreken van persoonlijke kwaliteiten.

Zelfstandig sinds 2008
Met al haar ervaring en goede inzichten is Desiree voor het eerst in 2008 als zelfstandig ondernemer begonnen. Openhartig vertelt zij met een lach dat die start niet zo handig was, want het liet zich gaandeweg niet zo heel goed combineren met de komst van haar tweede kind. Maar dat heeft haar niet tegen laten houden want inmiddels is zij sinds 2015 weer volledig zelfstandig actief, met name op het gebied van verzuimbegeleiding. Inmiddels is zij actief bezig om haar eigen merk VitaalWerktBeter ® in de markt te zetten.

OCMN inez in gesprek met desiree dankers 20171211 165912 600x450

Eigen merk
Met VitaalWerktBeter ® richt zij zich op het midden- en grootbedrijf om besparingen te realiseren op geldverslindende processen. Vervolgens of parallel daaraan inzichtelijk te maken op welke momenten de juiste investeringen te doen op het gebied van inspirerende werkomgevingen die het beste in mensen naar boven haalt. (Walk your talk) Hoe doet Desiree dat? Onder andere met het programma Boven de Lijn. Zo geeft zij invulling aan haar visie op het creëren van werkgeluk als de basis voor succesvol ondernemen. Dit vanuit de overtuiging en wetenschap dat een gezonde, vitale werknemer en werkgever in een optimale werkomgeving beter presteren en direct bijdragen aan de winstgevendheid en het succes van de onderneming. Een mening die wij als redactie volledig onderschrijven.

Successen
Een mooie eigenschap van Desiree is dat ze ook heel goed weet wat haar successen zijn en bovenal ze ook gewoon durft te benoemen. Niets valse bescheidenheid, maar ook geen grootspraak. Gewoon heel weloverwogen en beargumenteerd beschrijft zij, in antwoord op de vraag van Inez om successen te benoemen, een aantal praktijkcases. Eén daarvan die direct geleid heeft tot een betere werkomgeving met behoud van alle personeelsleden lichten we even uit. Belangrijk hierbij was dat een kerngroep van vijf personeelsleden eigenlijk op het punt stond om ziek uit te vallen of het bedrijf te verlaten voordat ook zij in een overspannen situatie terecht zouden komen. Met haar inzicht in mens en bedrijfsprocessen is de situatie persoonlijk en bedrijfsmatig zodanig verbeterd dat iedereen is gebleven en bovenal nu weer vol energie en plezier functioneert op dezelfde werkplek. Ik licht even dit voorbeeld uit zonder teveel persoonlijke details. Reden hiervoor is dat het in beeld brengt dat Desiree in staat is om zowel bedrijfsmatige processen te analyseren, als diepgaand menselijke beweegredenen en persoonlijke behoeftes weet te doorgronden. Die combinatie maakt dat zij in het bedrijfsleven als een waardevolle professional ervaren wordt.

Beeldend
Terwijl Desiree vertelt over haar dagelijkse praktijk pakt zij twee grote displays erbij. Hierop wordt heel beeldend weergegeven hoe haar visie is op menselijke gesteldheid en behoeftes. In een oogopslag zien we eigenlijk in deze heldere weergave wanneer het met de mensen in jouw bedrijf goed of slecht gaat. Wat Desiree ons toont is de Vitaliteitscan ® en het Boven de lijn ® principe. Goed vormgegeven displays en visie waar we in het nieuwe jaar 2018 bij OCMN zeker meer van gaan zien.
Aan de hand van de displays praten we nog volop verder. Desiree toont ook nog een serie van haar visitekaartjes en een hele serie met “waardeerelkaartjes.” Goed uitgedachte en vormgegeven series kaartjes waarbij kleur en redactie allemaal een goed uitgedachte functie hebben.
Je merkt dat Desiree vol in haar element zit. Vol passie praat ze verder over wat zij voor haar ziet en wil bereiken met haar VitaalWerktBeter®. De zoektocht naar het bijdragen aan vitale werknemers en werkgevers in een optimale werkomgeving.

OCMN inez in gesprek met desiree dankers 20171211 164849 600x450

We gaan afsluiten. Het was een mooi samenzijn zo met zijn drieën voor het raam bij Joinn. Buiten sneeuwt het en is het al donker, het ziet er heel mooi uit. Het was een goed gesprek tussen Inez en Desiree. Ik heb veelal geluisterd en genoten.

Persoonlijke note
Tot slot nog even een persoonlijke note over een opmerkelijke overtuiging bij het geven van een antwoord op een vraag gedurende het gesprek van Inez toen ze vroeg : “Wie is jouw zakelijke doelgroep? “

Zonder enige twijfel antwoordde Desiree: “De mens is mijn doelgroep!”

Zelden, eigenlijk nooit, heb ik iemand zo overtuigd, stellig, zonder enige twijfel en zo concreet haar doelgroep horen beschrijven. Dit zegt alles over waar Desiree voor staat.

 

Houten, 11 december 2017
Inez van den Brink in gesprek met Desiree Dankers
Uitgeschreven naar eigen interpretatie door Peter Klink
Geredigeerd door Jeanine van Barneveld

#OCMN Actueel

Met #OCMN Actueel krijg je paar keer per maand relevant nieuws over activiteiten van OCMN en ondernemers verbonden aan het netwerk. Stay Connected!

Utrechtse Euro

logo utrechtse euro

De OCMN organisatie en steeds meer Cardhouders nemen deel aan de Utrechtse Euro

OCMN - Data Collectief ambassadeur

logo datacollectief

Bedrijfsbanners